život bez přátel,to není život

profílek o mě

24. prosince 2007 v 11:50 | VEVERKA007 |  obrázky
 

Afrika

26. listopadu 2007 v 9:30 | VEVERKA007 |  referáty

Afrika

Africký světadíl se rozkládá na západní i východní polokouli a po obou stranách rovníku. Na jižní polokouli se nalézá plná třetina afrického kontinentu. Afrika je se svými 30 319 000 km2 druhým největším kontinentem, jemuž náleží více než pětina pevniny. Z celkového počtu obyvatelstva světa žije v Africe něco přes 10%, takže průměrná hustota zalidnění nepřesahuje 16 obyvatel na km2. Afrika zůstala dlouho neznámou pevninou pro svou nepřístupnost, tropické klima, pralesy, pustiny a jiné obtíže.

Povrch

Afrika má kompaktní ráz nevelkou horizontální a vertikální členitostí. Evropu odděluje od Afriky Středozemní moře na severu spojené Gibraltarským průlivem (širokým asi 14 km) s Atlanským oceánem. Významnějšími zálivy jsou zde jen Velká a Malá Syrta při libyjském a tuniském pobřeží, kde leží největší africký ostrov ve Středomoří Džerba. Jediné suchozemské spojení má Afrika s Asií 120 km širokou Suezskou šíjí. Za vlastní kontinentální rozmezí se pokládá Suezský průplav, otevřený již v roce 1869. Za Suezským zálivem dělí africké pobřeží od Arabského poloostrova. Za širokým Mosambickým průlivem se rozkládá Madagaskar (587 tisíc km2), čtvrtý největší ostrov světa. Oceánské ostrovy Seychely, Komory, Maskarény a další jsou většinou sopečného původu.
Africký štít, tvořený krystalickými horninami převážně prahorního stáří, patří k nejstarším a nejstabilnějším geologickým útvarům na Zemi. Pokládá se za zbytek staré gondwanské pevniny. Asi v jedné třetině kontinentu na jihu a východě vystupují staré horniny štítu (Jihoafrický štít) na povrch. Vnitrozemské poruchy daly vznik množství hrástí a příkopových propadlin, doprovázených často vulkanickou činností. Nejmohutnější je soustava Východoafrického příkopu s řadou tektonických zlomů a sopek, místy dosud aktivních.
Povrch Afriky je možno zhruba rozdělit na tři základní oblasti: oblast Atlasu, oblast tabulových plošin, vrchovin, rovin a pánví a oblast východoafrických vysočin.
Atlas patří k soustavě třetihorních alpinských pohoří. Přes svoji délku téměř 2 000 km zaujímá jen malou část na severozápadě kontinentu.
V plošinaté části Afriky je daleko nejrozlehlejší pustinná oblast Saharsko-súdánské tabule, která zahrnuje všechny typy pouští. Vynikají mezi nimi poušť Sahara, téměř 9 miliónů km2 rozlehlá, s typickými tvary pouštního větrání. Uprostřed ní vystupují vysoká pohoří Ahaggar (3 005 m) a Tibesti (Emi Koussi 3 415 m). Na odkrytých saharských horninách se tvoří skalní pouště (hamady), na štěrcích ergy, suchá řečiště jen s občasnými toky po vzácných deštích vádí. Nejsušší je Libyjská poušť, kde se vádí nevyvinuly ani ve vlhčím pleistocénu. Na jih od Čadské pánve se rozkládá ještě rozsáhlejší deprese Koňské pánve na více než 3 miliónech km2. Rozlehlá pánev Kalahari se rozkládá na jih od plošiny Lunda-Katanga. Hřebeny Kapských hor (2 326 m) vyplňují nejjižnější část kontinentu. Oblast východoafrických vysočin je geomorfologicky nejpestřejší. Původní náhorní plošina budovaná krystalickými horninami, zvláště žulami, je hluboce tektonicky rozrušena zejména složitou soustavou příkopových propadlin. Ty vznikly od mladších třetihor a byly doprovázeny četnými sopečnými výbuchy a výlety. Západní systém vyplněný zčásti jezery Malawi, Tanganika a dalšími přečnívají sopečné masivy Virunga a Ruwenzori s malými vrcholovými ledovci na rovníku. Střední systém příkopových propadlin pokračuje od Assalské prolákliny a Etiopského příkopu k jihu, riftovým údolím až k jezeru Malawi. Oba systémy uzavírají významnou Jezerní plošinu s Viktoriiným jezerem, které je největší v Africe. Bohatě tektonicky členěná a v mladších třetihorách přemodelovaná Etiopská vysočina je od ostatních pohoří Somálského poloostrova oddělena Etiopským příkopem.

Vodstvo

Většina afrických řek je charakteristická nepravidelnými odtokovými poměry i tvary říční sítě. Vodní režim ovlivňují zejména rozdíly mezi srážkovými úhrny tropických oblastí a suchými pouštěmi. Více než třetina Afriky odevzdává své vody atlantskému oceánu. Kongo, druhá na vodu nejbohatší řeka světa s 41 400 m3 za sekundu. Niger na svém rozsáhlém povodí a 4 160 km dlouhém toku sbírá vody mnohem méně, poněvadž jeho střední tok zasahuje hluboko do suché saharské oblasti. Veletokem pobřeží Indického oceánu je především mocná Zambezi s proslulými Viktoriinými vodopády (až 130 m vysokými) a mohutnými vodními díly.
Jediný africký veletok, který odevzdává své vody Středozemnímu moři je Nil. S Kagerou je to druhý nejdelší tok světa.

Podnebí

Při své poloze při rovníku a obou obratnících je Afrika nejteplejším světadílem. Základní klimatické rozdíly jsou podmíněny změnami v poměrech tlaku vzducu nad pevninou a sousedními oceány. Menší vliv mají i horopisné poměry a cirkulace mořských proudů kolem pobřeží. V podstatě můžeme rozlišit čtyři základní klimatické zóny s místními rozdíly zejména v hornatých oblastech. Rovníkové pásmo Koňské pánve a pobřežních oblastí Guinejského zálivu je pravou tropickou zónou s horkým a vlhkým podnebím po celýrok. Druhou základní oblastí je pásmo tropických dešťů monzumového typu s horkým a vlhkým létem, nestejně dlouhým a výrazným obdobímsucha v zimní polovině roku. Rozkládá se po obou stranách rovníkového pásma. Třetí oblastí tropických pasátů se vyznačuje extrémně suchým a horkým podnebím s nedostatečnými srážkami při velkém výparu a nejteplejšími místy kontinentu. Patří sem rozsáhlé území Sahary i vyprahlé pouště Kalahari a Namibie v jížní části světadílu. Posledním pásmem je oblast subtropického podnebí, která zasahuje jen malé území na severu a jihu Afriky.

úvod k referátům

26. listopadu 2007 v 9:27 | VEVERKA007 |  referáty
Zde vám budeme psát referáty a čtenářské deníky.Všechno z téhle rubriky je volně kopírovatelné.ovšem těchto textů prosím nezneužívejte,dalo mi to dost práce.
Takže si referáty a čtenářské deníky kopírujte pouze do svého počítače.Děkuji moc přeji mnoho úspěchů s našimy referáty.
 


pejsek

23. listopadu 2007 v 17:55 | VEVERKA007 |  obrázky
tohle je můj oblíbený pejsek.

vánoce ve světě-Francie

23. listopadu 2007 v 12:08 | VEVERKA007 |  vánoce
Vánoční čas nastává ve Francie během adventu. Jedná se o 4 neděle, které předcházejí Vánocům. Jak praví tradice, každou neděli se na adventní věnci zapálí jedna svíčka. Svíčka zde představuje symbol znovuzrození.
V této době se též užívá adventní kalendář. Má podobu papírového boxu s 24mi okénky k otevření. Jedno okénko denně, a to od 1.-24. prosince (24okének). Každé okénko obsahuje větu z evangelia.
Půlnoční bohoslužba, 24. prosince, oslavuje zrození Ježíše. Obvykle začíná o půlnoci. V současnosti není výjimkou její začátek už během večera.
Štědrý večer je zakončen již zmíněnou bohoslužbou. Francouzi jej ve většině případů tráví s rodinou, či blízkými přáteli.
Kulinářské umění Francouzů je opravdu neotřelé. Mezi tradiční pokrmy patří vánoční krůta (la dinde de Noel) a tzv. vánoční poleno (le buche de Noel). Jedná se o dezert polívaný čokoládou ve tvaru polínka, ve výjimečných případech se může jednat i o zmrzlinu.
Dárky ve Francii nosí Otec Vánoc (Pere Noël). Jde o alegorickou postavu, která je zobrazována jako starý vousatý muž se spoustou dárků pro děti. Dostává od dětí dopisy s jejich přáními a má létající saně tažené soby. Představa Otce Vánoc jako muže s dlouhým plnovousem, v červeném obleku, se saněmi a pytlem plným hraček, je pouze americkým výmyslem, který se objevil poprvé v roce 1868 v časopise Harper´s magazine.
Francouzi si potrpí na bohatou výzdobu, jak interiérů, tak exteriérů (pro navození skutečné vánoční nálady). Často jsou osvětlené, aby vynikaly i během noci. Typickým stromkem je jedle, která je hlavní dekorací v každé rodině a ukládají se pod ni dárky. První vánoční stromeček se objevil roku 1521 v Alsasku. Už staří Keltové používali stromy k dekoraci během zimního slunovratu. Považovali je za symbol života
K Vánocům neodmyslitelně patří i trhy. Jedná se o seskupené dřevěné stánky, kde se prodávají dekorace, hračky, svíčky… Tato tradice je velice silná především na jihu země, avšak kolem roku 1990 se rozšířila do celé země a dnes tvoří neopomenutelný atribut francouzských Vánoc.

vánoce ve světě-USA

23. listopadu 2007 v 12:06 | VEVERKA007 |  vánoce
Křesťané zde slaví Vánoce v souladu s kázáním svých kongregací. Kromě přísných náboženských nařízení, jsou vánoční zvyky, které jsou praktikovány katolíky i nekatolíky. Tak vznikla celá řada ryze amerických tradic.
Dárky se dávají dětem, členům rodiny, přátelům. Lidem, kteří nám poskytli laskavost, či kolegům ze zaměstnání. Nemusí se vždy jednat o věcný dar. Často lidé pečou sušenky a jimi obdarovávají své blízké, či sousedy.
Během tohoto období Američané ukazují svou štědrost lidem, kteří na tom nejsou tak dobře jako oni sami. Posílají peníze do nemocnic, sirotčinců a charit, které pečují o znevýhodněné občany.
Vánoční výzdoba je velice bohatá, v některých případech nemá daleko ke kýči.. Američané, slavící Vánoce, mají stromeček , živý nebo umělý. Zdobí jej drobnými světly a ozdobami- koule, řetězy z popcornu atd.
Jméno Santa Claus vzniklo z holandského pojmenování pro svatého Nicholase ==> Sintaklaas. Ačkoli si jej s sebou holandští imigranti přivezli do USA již v 17. století, nebyl dlouhou dobu významnou postavou. Až spisovatel Washington Irving jej zakomponoval do své knihy v roce 1809, avšak byl stále znám jako svatý Nicholas. Kouřil dýmku, létal ve svém kočáru bez sobů, neměl svůj červený oblek a nebydlel na Severním Pólu. I tak přinášel dětem každý rok dárky. Roku 1863 byl pojmenován Santa Claus. Nezískal jenom nové jméno, ale i svůj oblek, soby a saně.
V mnoha státech v tomto období sněží, a tak je vánoční večeře podávána uvnitř. Sestává z pečeného krocana, husy, kachny nebo šunky polité brusinkovou omáčkou. Výběr dezertů je mnohem bohatší. Podává se biskupský chlebíček, dýňový koláč, ovocný pudink polívaný brandy, koláčky nadívané kandovaným ovocem aj.
Vzhledem k značné různorodosti jednotlivých států se vánoční tradice velice liší.
Například na Hawaii Vánoce začínají s příjezdem Vánoční lodi, což je loď přivážející obrovský náklad tradičních vánočních pokrmů. Santa Claus sem přijíždí rovněž po vodě ve svém člunu.

co byste na tomhle blogu chtěli?

23. listopadu 2007 v 10:06 | VEVERKA007 |  ankety
vyplňte anketu!!

psí sporty

22. listopadu 2007 v 18:27 | VEVERKA007 |  pejsci

-Jsem velký favorit pejsků a tak budu psát články o pejscích.
tady je něco o psích sportech
-Agility-asi nejprovozovanější psí sport.dá se dělat jen tak pro zábavu ale i jako vrcholový sport.není to
Sport pro lenochy neboť psovod musí běžet vedle psa.je to něco podobného jako parkur.trať
Agility má asi 12-20 překážek.pes běží bez obojku a vodítka,vedle něj běží psovod a navádí ho
Slovními povely na překážky.překážky jsou
-skokové
-kladina
-šikmá stěna
-houpačka
-pevný tunel
-látkový tunel
-proskokový kruh
-skok daleký
Psi jsou děleni do 3.kategorií podle výšky.
Flyball-je to zábava méně náročná než agility.hodí se pro všechny možné rasy.obvykle se utkávají 2
Družstva po 4 psech.na 2 stejných parkurech jsou 4 skokové překážky.za nimi je flyball box
(vrhací bedna) .psovod dá psovi povel k vyběhnutí.pes sám překoná překážky a doběhne k flyball boxu.tlapkou stlačí páčku.flyball box odpálí míček,chytí jej a aportuje ho přes překážky.tam ho odevzdá psovodovi.vítězí družstvo které má dřív všechny 4 míčky.

Naši domácí mazlíčci

21. listopadu 2007 v 18:57 | VEVERKA007 |  Domácí mazlíčci
Každý máme mazlíčka ať už velkého nebo malého,savce či hlodavce.máme každý něco.
1-křeček Ferda
2-králík Bobek
3-další 2 křečci(myška a hryzal)
4-pejsek Fifča
5-asi 150 akvarijních rybiček :-)
6-morče bohoušek

ahojááááj

21. listopadu 2007 v 18:25 | VEVERKA007 |  o blogu
Ahojky,lidičky.
S blogem začínám takže se nezlobte jestli to bude hnus.kdyžtak napište na mail horakova.tereza@klikni.cz nějaké návrhy.Vaše připomínky,návrhy a dotazymůžete posílat na mail blogisek777@seznam.cz . Dále bych vám řekla že hledám člověka který mi bude dobrovolně s blogiskem pomahat.Takže těším se na vaše návrhy.
vaše VEVERKA007

Kam dál